Verhuur trailer

Huur 2 paards trailer met vooruitloop,

ideaal voor paarden die moeilijkheden hebben met laden.

* Halve dag (4uur)    €35

* Hele dag  (12 uur)  €49

* 2 dagen                    €85

* 3 dagen                    €120

Om te reserveren, gelieve een mailtje te sturen.

Huurvoorwaarden


 Trailer dient uitsluitend gebruikt te worden voor het vervoer van paarden.
 Voor het huren wordt een borg van € 200,00 gerekend te voldoen bij het ophalen, de borg wordt
   contant terugbetaald of teruggestort op uw bankrekening, als de trailer is teruggebracht.
 Ophalen van de trailer alleen op afspraak.
 Bij het ophalen van de trailer geldig origineel rijbewijs en paspoort of identiteitsbewijs
   overleggen.
 De auto dient BA verzekerd te zijn,  en er dient melding gemaakt te worden aan verzekeraar van het         gebruik van de trailer, de trailer is dan ook BA meeverzekerd.
 Indien u een boete oploopt ten tijde van de huur van de trailer wordt deze doorgestuurd, hiervoor
   brengen wij € 15,00 administratiekosten in rekening.
 Huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de aan hem toevertrouwde trailer.
   Schade ontstaan tijdens het gebruik van de trailer is geheel voor rekening van de huurder.
 Trailer mag niet zwaarder worden beladen dan aangegeven op het kenteken.
 De trailer dient schoongemaakt teruggebracht te worden, indien dit niet het geval is worden er
   € 45,00 aan schoonmaakkosten in rekening gebracht.
 Huurder kan verhuurder nimmer aansprakelijk stellen voor schade of persoonlijke ongevallen
   verband houdend met de gehuurde trailer.
 Verloren of gestolen trailers worden tegen nieuwwaarde verrekend.
 De verhuurder is te allen tijde gemachtigd de huurovereenkomst zonder gerechtelijk tussenkomst
   te verbreken.
   De verhuurder kent geen enkele vorm van aansprakelijkheid indien:
 De huurder de maximum treklast van het trekkend voertuig overschrijdt.
 De huurder niet beschikt over een trekkend voertuig met deugdelijke verlichting.
 De huurder het maximale laadvermogen overschrijdt, de eventuele vervolgschade.
 De aanhanger niet goed is aangekoppeld of afgekoppeld door de huurder, ook niet de eventueel
   daaruit voortvloeiende schades aan derden.
 De vervolgschade aan de trailer die daardoor ontstaat wordt verhaald op de huurder.
 Huurder heeft zelf volledige verantwoordelijkheid voor te vervoeren lading.
 De hoofdbestuurder ( degene die de huurovereenkomst is aangegaan) blijft te allen tijde
    hoofdelijk aansprakelijk voor het eigen risico.

  The riders hands are not to control the horse, but to feel the horses thoughts