top of page

Verhuur trailer

Huur 2 paards trailer met vooruitloop,

ideaal voor paarden die moeilijkheden hebben met laden.

* 1 dag                         €50

* 2 dagen                    €90

* 3 dagen                    €120

* 4 dagen                    €150

Om te reserveren, gelieve een mailtje te sturen.

trailer.jpg

Huurvoorwaarden


 Trailer dient uitsluitend gebruikt te worden voor het vervoer van paarden.
 Voor het huren wordt een borg van € 200,00 gerekend te voldoen bij het ophalen, de borg wordt
   contant terugbetaald of teruggestort op uw bankrekening, als de trailer is teruggebracht.
 Ophalen van de trailer alleen op afspraak.
 Bij het ophalen van de trailer geldig origineel rijbewijs en paspoort of identiteitsbewijs
   overleggen.
 De auto dient BA verzekerd te zijn,  en er dient melding gemaakt te worden aan verzekeraar van het         gebruik van de trailer, de trailer is dan ook BA meeverzekerd.
 Indien u een boete oploopt ten tijde van de huur van de trailer wordt deze doorgestuurd, hiervoor
   brengen wij € 15,00 administratiekosten in rekening.
 Huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de aan hem toevertrouwde trailer.
   Schade ontstaan tijdens het gebruik van de trailer is geheel voor rekening van de huurder.
 Trailer mag niet zwaarder worden beladen dan aangegeven op het kenteken.
 De trailer dient schoongemaakt teruggebracht te worden, indien dit niet het geval is worden er
   € 45,00 aan schoonmaakkosten in rekening gebracht.
 Huurder kan verhuurder nimmer aansprakelijk stellen voor schade of persoonlijke ongevallen
   verband houdend met de gehuurde trailer.
 Verloren of gestolen trailers worden tegen nieuwwaarde verrekend.
 De verhuurder is te allen tijde gemachtigd de huurovereenkomst zonder gerechtelijk tussenkomst
   te verbreken.
   De verhuurder kent geen enkele vorm van aansprakelijkheid indien:
 De huurder de maximum treklast van het trekkend voertuig overschrijdt.
 De huurder niet beschikt over een trekkend voertuig met deugdelijke verlichting.
 De huurder het maximale laadvermogen overschrijdt, de eventuele vervolgschade.
 De aanhanger niet goed is aangekoppeld of afgekoppeld door de huurder, ook niet de eventueel
   daaruit voortvloeiende schades aan derden.
 De vervolgschade aan de trailer die daardoor ontstaat wordt verhaald op de huurder.
 Huurder heeft zelf volledige verantwoordelijkheid voor te vervoeren lading.
 De hoofdbestuurder ( degene die de huurovereenkomst is aangegaan) blijft te allen tijde
    hoofdelijk aansprakelijk voor het eigen risico.

bottom of page